Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

Woonvoerzieningen

Woonvoorziening cliƫnten

244 x

Aantal declaraties

394 x

Gemaakte kosten

528.954


Bij woonvoorzieningen gaat het om aanpassingen in of aan woningen voor mensen met een beperking. Voorbeelden zijn:

  • losse woonvoorzieningen, zoals een douchestoel, traplift, badlift, steunbeugel e.d.
  • woningaanpassingen, zoals het plaatsen van een automatische deuropener, het verwijderen van drempels, maar ook een ingrijpende verbouwing
  • een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingsvergoeding als het noodzakelijk is om te verhuizen naar een aangepaste of nog aan te passen woning

Kosten analyse woonvoorzieningen per maand.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2018
VOORZIENING
DECLARATIES
KOSTEN
aanpassing toilet
15
8.667
aanpassing trap (geen lift)
< 10
549
berging
11
13.305
cat 11 tillift passief
< 10
5.188
cat 13 ond. toiletstoel op poten
< 10
81
cat 14 douchevoorziening op poten
< 10
407
cat 15 douche- toiletvoorz. verrijdbare eenvoudig
< 10
451
cat 99 woonvrz. buiten kernassortiment
< 10
194
doorgankelijkheid
< 10
1.005
electrische deuropener
< 10
15.504
grote woningaanpassing
16
149.479
natte cel
28
60.682
onderhoud elec. deuropener
< 10
669
onderhoud tillift
< 10
1.526
onderhoud traplift
20
4.539
Onderhoud woonvoorziening algemeen
< 10
226
OTO traplift 1 bocht incl. 10 jr onderh., aanpas. tot 500,-
< 10
11.108
OTO traplift 2 of meer bochten incl. 10 jr onderh., aanpas. tot 500,-
< 10
3.848
reparatie woonvoorziening
189
48.890
RG Plafondlift aanpassing
< 10
393
roerende goederen overige
< 10
8.456
toegankelijkheid
38
36.084
traplift
30
148.368
verhuiskostenvergoeding
< 10
7.890
woningaanpassing
< 10
1.447
Totaal
394
528.954