Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

WMO VERGELIJKINGEN


WMO begroting & realisatie

In onderstaande tabel zijn de begrote en werkelijke kosten per onderdeel weergegeven volgens MRAP.

Begroot   Kosten   Resultaat
Onderdelen 2018 2017 2016   2018 2017 2016   2018 2017 2016
Adm.kosten HHT vouchers 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Adviezen 20.640 20.640 20.640   0 15.333 12.907   20.640 5.307 7.733
Begeleiding (PGB) 698.899 0 0   377.516 0 0   321.383 0 0
Begeleiding (PGB,ZIN) 0 4.633.246 5.213.580   0 5.277.081 4.357.640   0 -643.835 855.940
Begeleiding (ZIN) 3.895.578 0 0   4.686.393 0 0   -790.815 0 0
Collectief vervoer 827.500 451.500 400.300   644.307 523.207 182.801   183.193 -71.707 217.499
Dagelijkse ondersteuning 1.300.000 1.260.000 1.010.000   1.096.271 1.062.724 1.260.220   203.729 197.276 -250.220
Eigen bijdrage -474.000 -474.000 -889.000   -441.392 -489.295 -550.484   -32.608 15.295 -338.516
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Fin. tegemoetkoming / P-Kaart 1.985 6.385 6.385   29.749 12.637 39.351   -27.764 -6.252 -32.966
HHT Vouchers 1.874.500 1.949.500 1.459.450   1.852.718 1.836.752 1.560.060   21.782 112.748 -100.610
Huishoudelijke hulp (PGB,ZIN) 0 0 0   0 0 0   0 0 0
LVB 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Overige kosten 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Overige spec.producten 150.753 0 0   213.000 0 0   -62.247 0 0
Rolstoelvoorzieningen 595.800 561.800 301.500   455.982 443.132 512.578   139.818 118.668 -211.078
Vervoervoorzieningen 30.000 50.000 329.500   172.347 240.435 344.087   -142.347 -190.435 -14.587
Woonvoorzieningen 567.500 567.500 645.000   516.105 463.530 527.894   51.395 103.970 117.106
TOTAAL 9.489.155 9.026.571 8.497.355   9.602.996 9.385.536 8.247.054   -113.841 -358.965 250.301

Woonvoorzieningen

2018

2017

2016

Aantal cliënten

244x

232x

239x

Aantal declaraties
394 x
356 x
377 x
Gemaakte kosten
528.954
320.653
407.433

Woonvoorzieningen Aantallen & Kosten per categorie


 • AANTALLEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • KOSTEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 
Doorgankelijkheid
 
 
 
Huur woonvoorziening
 
 
 
Natte cel & Toilet
 
 
 
Overige
 
 
 
RG Plafondlift
 
 
 
Tilliften
 
 
 
Toegankelijkheid
 
 
 
Trapliften
 
 
 
Verhuiskostenvergoeding
 
 
 
Woningaanpassing
 
 

Aantallen en kosten in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten

Vervoervoorzieningen

2018

2017

2016

Aantal cliënten

48x

68x

288x

Aantal declaraties
64 x
83 x
307 x
Gemaakte kosten
132.655
233.085
179.713

Vervoervoorzieningen Aantallen & Kosten per categorie


 • AANTALLEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • KOSTEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 
Advieskosten
 
 
 
Automobiel
 
 
 
Fiets / Buggy
 
 
 
Overige
 
 
 
Scootmobiel
 
 

Aantallen en kosten in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten

Rolstoelen

2018

2017

2016

Aantal cliënten

35x

55x

55x

Aantal declaraties
38 x
64 x
64 x
Gemaakte kosten
65.928
105.840
105.580

Rolstoelen Aantallen & Kosten per categorie


 • AANTALLEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • KOSTEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat 21 Cat 22 Cat 99 Overige Rolstoel sport
Cat 1 handbew. rolstoel kort gebruik
Cat 5 elektrische rolstoel eenvoudig
Cat 99 rolstoel buiten kernassortiment
Cat 2 handbew. rolstoel perm. gebruik
Cat 6 electrische rolstoel complex
Overige
Cat 3 handbew. rolstoel semi-permanent
Cat 21 elek. aandrijfunit hoepelondersteuning
Rolstoel sport
Cat 4 handbew. rolstoel actief gebruik/vastframe
Cat 22 elek. aandrijfunit duwondersteuning

Aantallen en kosten in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten

Hulp bij huishouden

2018

2017

2016

Aantal cliënten

353x

358x

168x

Aantal declaraties
3.811 x
2.967 x
1.429 x
Gemaakte kosten
799.903
1.051.975
372.468

Hulp bij huishouden Aantallen & Kosten per categorie


 • AANTALLEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • KOSTEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cat 1
Cat 2
Cat 3
Cat 4
Cat 5
Cat 6
Cat 7
Cat 1 - Dagelijkse ondersteuning
Cat 4 - HHT-Bevorderen zelfstandig wonen
Cat 7 - PGB - HBH
Cat 2 - HH1
Cat 5 - HHT-Overbelast gezin
Cat 3 - HH2
Cat 6 - HHT-Tijdelijke zorg ivm ongeval/ziekte

Aantallen en kosten in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten

Begeleiding

2018

2017

2016

Aantal cliënten

993x

924x

720x

Aantal declaraties
9.007 x
8.555 x
6.407 x
Gemaakte kosten
4.878.182
4.747.983
3.009.634

Begeleiding Aantallen & Kosten per categorie


 • AANTALLEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • KOSTEN :
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 
Begeleiding -
 
 
 
Dagactiviteit -
 
 
 
Dagbesteding -
 
 
 
Eigen Kracht bijeenkomst -
 
 
 
Gespecialiseerde Begeleiding -
 
 
 
Overige -
 
 
 
Persoonlijke verzorging -
 
 
 
PGB -
 
 
 
Vervoer -
 
 
 
ZZP Verblijfscomponent -
 
 

Aantallen en kosten in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten