Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

Rolstoelen

Rolstoel cliƫnten

35 x

Aantal declaraties

38 x

Gemaakte kosten

65.928


De vervoervoorzieningen zijn hulpmiddelen voor mensen die door een ziekte of beperking een speciaal vervoermiddel nodig hebben, zoals een scootmobiel, gesloten buitenwagen, bijzondere fiets, rolstoelscooter, duofiets e.d.


Kosten analyse rolstoelen per maand.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2018
VOORZIENING
DECLARATIES
KOSTEN
cat 1 handbew. rolstoel kort gebruik
< 10
1.524
cat 1 ond. handbew. rolstoel kort gebruik
< 10
335
cat 2 handbew. rolstoel permanent gebr
< 10
5.328
cat 22 elek. aandrijfunit duwondersteuning
< 10
5.247
cat 3 handbew. rolstoel semi-permanent
15
11.886
cat 4 handbew. rolstoel actief gebruik/vastframe
< 10
5.738
cat 5 elektrische rolstoel eenvoudig
< 10
4.817
cat 6 electrische rolstoel complex
< 10
27.883
huur rolvoorziening
< 10
170
rolstoel sport (2.500 euro)
< 10
3.000
Totaal
38
65.928