Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

Begeleiding

Cliënten met begeleiding

993 x

Aantal declaraties

9.007 x

Gemaakte kosten

4.878.182


 • Begeleiding
  • Hulp voor mensen, zonder verblijfsindicatie (dus die zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen), die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van sociale zelfredzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/ of probleemgedrag. Begeleiding draagt bij aan zelfredzaamheid en functioneren vanuit de eigen kracht. Hierdoor zijn de inwoners beter in staat te functioneren en kan opname in een instelling of verwaarlozing worden voorkomen.

 • Dagbesteding
  • Dit betreft begeleiding in groepsverband en is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden, ontmoeting met anderen en begeleiding richting de arbeidsmarkt. Het gaat om zeer diverse activiteiten, afhankelijk van de behoefte, zoals creatief, recreatief, educatief, sociaal-cultureel, arbeidsmatig. Bij medische noodzaak is vervoer van en naar de dagbesteding mogelijk.

 • Persoonlijke verzorging
  • Hulp voor mensen in de thuissituatie met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, en met een psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem. Het gaat om matige of ernstige beperkingen. Het doel van persoonlijke verzorging is om een tekort aan zelfredzaamheid op te heffen bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Dit zijn activiteiten als douchen,aankleden, scheren, ogen druppelen of naar het toilet gaan. Ook hulp en ondersteuning in verband met een gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde) valt hieronder

 • Kort verblijf
  • Kort verblijf wordt ook wel logeeropvang genoemd. Volwassenen of kinderen kunnen, veelal voor één nacht, na indicatie buiten de eigen woonomgeving logeren. Dit met als doel dat de thuissituatie wordt ontlast.

 • Vervoer
  • Dit betreft vervoer naar groepsbegeleiding (extramuraal).


Kosten analyse begeleiding per maand.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2018
TYPE BEGELEIDING
DECLARATIES
KOSTEN
begeleidersvoorziening - doofblinden (ZG)
< 10
720
begeleiding (WMO)
87
22.072
begeleiding speciaal 1 (nah) (p/u.)
78
35.879
Begeleiding speciaal 1 NAH
398
226.190
Begeleiding WMO
1.573
559.660
dag act ZG visueel zwaar
< 10
1.915
dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.)
42
12.857
dagactiviteit GGZ-LZA (d/u.)
183
53.836
dagactiviteit LG midden
45
19.731
Dagactiviteit licht
407
168.118
Dagactiviteit midden
651
426.056
dagactiviteit VG midden
34
12.648
dagactiviteit VG zwaar
10
8.049
Dagactiviteit zwaar
353
307.119
dagactlviteit VG licht
23
12.827
Dagbesteding (ondersteuning doofblinden)
11
4.625
Doofblinden: begeleidersvoorziening
13
2.888
Doofblinden: Gespecialiseerde begeleiding
13
3.530
Eigen Kracht bijeenkomst (Conferentie)
< 10
695
Gespecialiseerde Begeleiding (psy)
4.495
2.442.149
gespecialiseerde begeleiding (psy) (p/u.)
341
134.293
gespecialiseerde begeleiding ZG
< 10
2.745
Gespecialiseerde begeleiding ZG (Ondersteuning Visueel)
33
15.704
module cliëntkenmerk (PG) (p/clt.p/dg.dl.)
40
40.894
module cliëntkenmerk (somondersteunend)
13
6.482
Opvang
< 10
5.426
Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent
12
6.684
Persoonlijke verzorging regulier
< 10
746
persoonlijke verzorqinq (p/u.)
12
9.791
PGB - BEGL
67
327.421
vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal
< 10
870
vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
34
3.422
Vroegdoven: Gespecialiseerde begeleiding
< 10
2.141
Totaal
9.007
4.878.182