Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

PARTICIPATIE VERGELIJKINGEN


    Participatie begroting & realisatie


In onderstaande tabel zijn de begrote en werkelijke kosten per onderdeel weergegeven volgens MRAP.


Begroot   Kosten   Resultaat
  2018 2017 2016   2018 2017 2016   2018 2017 2016
Uitkeringen
BBZ starters levensonderhoud 55.000 55.000 55.000   59.419 77.117 79.149   -4.419 -22.117 -24.149
IOAW 823.000 823.000 823.000   969.950 1.041.891 1.010.530   -146.950 -218.891 -187.530
IOAZ 116.800 116.800 116.800   63.224 83.009 88.283   53.576 33.791 28.517
Loonkostensubsidie 0 0 0   267.783 118.489 57.099   -267.783 -118.489 -57.099
Participatiewet uitkeringen 13.741.700 13.896.700 13.477.200   13.040.990 13.576.081 13.079.600   700.710 320.619 397.600
TOTAAL 14.736.500 14.891.500 14.472.000   14.401.366 14.896.587 14.314.661   335.134 -5.087 157.339
BBZ gevestigden
BBZ advieskosten 50.000 50.000 50.000   56.294 69.442 69.442   -6.294 -19.442 -19.442
BBZ bedrijfskapitaal -125.000 25.000 25.000   -54.266 -89.241 -89.241   -70.734 114.241 114.241
BBZ gevestigden levensonderhoud 325.000 225.000 225.000   8.447 92.115 92.115   316.553 132.885 132.885
TOTAAL 250.000 300.000 300.000   10.475 72.316 72.316   239.525 227.684 227.684
Minimaregelingen
Bijzondere bijstand 1.258.955 1.248.043 1.190.540   1.311.981 1.459.756 1.345.010   -53.026 -211.713 -154.470
Collectieve ziektekostenverzekering 326.000 326.000 326.000   268.441 317.634 288.246   57.559 8.366 37.754
Overig 30.000 0 0   17.838 0 0   12.162 0 0
Schoolkosten 0 0 0   0 0 0   0 0 0
Subsidies 118.500 70.500 60.000   123.660 54.000 40.220   -5.160 16.500 19.780
Verhaal incl.aflossing leenbijstand -87.800 -85.000 -85.000   -123.115 -161.492 -138.695   35.315 76.492 53.695
TOTAAL 1.645.655 1.559.543 1.491.540   1.598.805 1.669.898 1.534.781   46.850 -110.355 -43.241
Reïntegratie
besteding re-integratie 1.668.110 2.108.835 1.923.560   1.718.583 1.935.947 1.592.370   -50.473 172.888 331.190
TOTAAL 1.668.110 2.108.835 1.923.560   1.718.583 1.935.947 1.592.370   -50.473 172.888 331.190

    Reïntegratie

2018

2017

2016

Aantal cliënten

1550x

1532x

1140x

Gemaakte kosten
n.b.
n.b.
n.b.

Aantallen in percentages per traject.

Bemiddeling en plaatsing   -
82 %
|<-->|
15 %
|<-->|
3 %
Dagbesteding   -
50 %
|<-->|
50 %
|<-->|
0 %
Doelgroepregister   -
50 %
|<-->|
33 %
|<-->|
17 %
Groeibanen   -
70 %
|<-->|
30 %
|<-->|
0 %
Kinderopvang   -
24 %
|<-->|
43 %
|<-->|
33 %
Niet-uitkeringsgerechtigde   -
46 %
|<-->|
31 %
|<-->|
23 %
Ontheffingen   -
75 %
|<-->|
23 %
|<-->|
2 %
Sociale activering   -
57 %
|<-->|
29 %
|<-->|
14 %
Traject coaching   -
58 %
|<-->|
34 %
|<-->|
8 %
Traject inburgering   -
19 %
|<-->|
16 %
|<-->|
65 %
Traject met loonkostensubsidie   -
51 %
|<-->|
37 %
|<-->|
12 %
Traject overige   -
34 %
|<-->|
36 %
|<-->|
30 %
Traject participatie   -
16 %
|<-->|
38 %
|<-->|
46 %
Traject werk   -
36 %
|<-->|
39 %
|<-->|
25 %
Traject zorg   -
62 %
|<-->|
35 %
|<-->|
2 %
Vrijwilligerswerk   -
50 %
|<-->|
27 %
|<-->|
23 %

Aantallen in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten

    Verstrekte uitkeringen

2018

2017

2016

Aantal cliënten

1609x

1648x

1557x

Aantal declaraties
1.623 x
1.665 x
1.576 x
Gemaakte kosten
14.441.815
15.188.728
14.763.754

Aantallen en kosten per uitkeringsoort.

BBZ

 
30 x
   110.691,-
 
30 x
   209.422,-
 
41 x
   266.408,-

IOAW

 
111 x
   982.624,-
 
119 x
   1.058.294,-
 
117 x
   1.020.088,-

IOAZ

 
9 x
   62.476,-
 
9 x
   83.937,-
 
8 x
   88.508,-

PW

 
1473 x
   13.286.025,-
 
1507 x
   13.837.074,-
 
1410 x
   13.388.750,-

Aantallen en kosten in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten

Top 5 reden voor het verstrekken van een uitkering.

2018

2017

2016

 1. Overname andere Gemeente
 2. Uitkering WW
 3. Andere oorzaak
 4. Beëindiging huwelijk / relatie
 5. Inkomsten Arbeid / Ziekte
 1. Uitkering WW
 2. Andere oorzaak
 3. Overname andere Gemeente
 4. Beëindiging huwelijk / relatie
 5. COA-voorziening / statushouders
 1. Uitkering WW
 2. Andere oorzaak
 3. Overname andere Gemeente
 4. Beëindiging huwelijk / relatie
 5. Inkomsten Arbeid / Ziekte

Top 5 reden voor het beëindigen van een uitkering.

2018

2017

2016

 1. Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte
 2. Verhuizing naar andere gemeente
 3. Geen inlichtingen of recht niet vast te stellen
 4. Bereiken AOW gerechtigde leeftijd
 5. Aangaan relatie
 1. Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte
 2. Verhuizing naar andere gemeente
 3. Geen inlichtingen of recht niet vast te stellen
 4. Aangaan relatie
 5. Andere oorzaak
 1. Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte
 2. Verhuizing naar andere gemeente
 3. Geen inlichtingen of recht niet vast te stellen
 4. Aangaan relatie
 5. Andere oorzaak

    Bijzondere bijstand

2018

2017

2016

Aantal cliënten

1248x

1249x

1140x

Aantal declaraties
6.308 x
6.304 x
5.350 x
Gemaakte kosten
1.216.284
1.288.285
1.264.729

Aantallen en kosten naar soort bijstand.

(Para)Medische hulp
 
2 x
   1.781,-
 
1 x
   53,-
 
1 x
   271,-
Aanvullende bijstand < 21 (belast)
 
32 x
   87.933,-
 
30 x
   86.197,-
 
16 x
   41.975,-
Belastingen
 
24 x
   23.760,-
 
21 x
   28.346,-
 
13 x
   14.324,-
Bewindvoeringskosten
 
462 x
   651.136,-
 
449 x
   645.255,-
 
396 x
   554.624,-
Eenmalig levensonderhoud (belast)
 
16 x
   12.163,-
 
37 x
   34.499,-
 
50 x
   45.816,-
Gelre Pas
 
1 x
   75,-
 
x
 
2 x
   120,-
Individuele inkomenstoeslag
 
718 x
   216.364,-
 
654 x
   196.377,-
 
592 x
   174.394,-
Kinderopvang
 
x
 
9 x
   14.869,-
 
13 x
   37.874,-
Kleding of schoeisel
 
9 x
   3.441,-
 
7 x
   2.940,-
 
6 x
   2.847,-
Overige
 
21 x
   17.532,-
 
16 x
   33.868,-
 
54 x
   33.753,-
Rechtsbijstand
 
143 x
   37.068,-
 
159 x
   39.886,-
 
139 x
   41.299,-
Studie-, Schoolkosten
 
314 x
   54.316,-
 
316 x
   53.880,-
 
228 x
   40.542,-
Verhuiskosten
 
1 x
   55,-
 
x
 
1 x
   442,-
Vervoerskosten
 
3 x
   2.422,-
 
2 x
   986,-
 
4 x
   1.096,-
Woonkosten
 
43 x
   108.237,-
 
61 x
   151.129,-
 
91 x
   275.352,-

Aantallen en kosten in kaart gebracht.

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten