Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

1248 x

Aantal declaraties

6308 x

Gemaakte kosten

1.216.284


Bijzondere bijstand informatie


Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn de eigen bijdrage thuiszorg, extra verwarmingskosten in verband met ziekte, kledingslijtage door rolstoelgebruik, kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen of reiskosten om uw zieke familielid te kunnen bezoeken. Maar ook de kosten van bewindvoering, rechtsbijstand, een bijdrage in woonlasten bij plotseling verlies van uw inkomsten of kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning is bijzondere bijstand mogelijk.


Aantallen en kosten naar leeftijdsgroep


Aantallen:

109 x

1095 x

44 x

Kosten:

€ 201.512

€ 967.105

€ 47.667

Personen < 26jr

Personen 26jr <> 65jr

Personen > 65jr


Aantallen en kosten naar soort bijstand in 2018


BIJSTAND SOORT
AANTAL
KOSTEN
Aanvullende bijstand < 21 (belast)
258
87.933
BB ter vergoeding Belastingaanslag
30
23.760
Begrafeniskosten
< 10
1.699
Bewindvoeringskosten
4451
649.477
Dieetkosten en kosten geneesmiddelen
12
1.781
Eenmalig levensonderhoud (belast)
16
12.163
Gelre Pas
< 10
75
Individuele inkomenstoeslag
725
216.364
Individuele studietoeslag
< 10
3.506
Kleding of schoeisel
96
3.441
Kosten inrichting en/of huisraad
37
89.702
Kostenbeheer PGB
15
1.659
Overige algemene levensbehoeften
21
11.773
Overige kosten financiële Transacties
< 10
828
Overige kosten in verband met woonvoorzieningen
< 10
4.303
Overige kosten uit maatschappelijke zorg
< 10
50
Overige niet indeelbare kosten
32
3.183
Rechtsbijstand
185
37.068
Reiskosten arbeid of scholing
< 10
228
Schoolkosten basisonderwijs
183
20.349
Schoolkosten voortgezet onderwijs
142
30.461
Verhuiskosten
< 10
55
Vervoerskosten
15
2.194
Waarborgsom (woningbouwvereniging)
< 10
570
Woonkosten boven huurgrens
10
695
Woonkosten tot huurgrens
49
12.968
TOTAAL
6308
1.216.284