Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.

Zorg in natura

ZIN

Zorg in natura cliënten

1210 x

Aantal declaraties

14.689 x

Gemaakte kosten

9.767.440


Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente

Cliënten

1115 x Cliënten binnen de gemeente

92 %

95 x Cliënten buiten de gemeente

8 %


Kosten

€ 7.840.916 Kosten binnen de gemeente

  80 %

€ 1.926.524 Kosten buiten de gemeente

  20 %


Aantal declaraties en kosten per categorie.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten en de kosten per categorie. Eén cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor hij of zij in meerdere categorieën kan vallen. Dit geldt bijvoorbeeld als een toewijzing in een jaar afloopt en aansluitend een nieuwe volgt. In dat geval wordt dit in de tabel als twee declaraties geteld.

De indeling in categorieën is gebaseerd op de iJW standaard.


2018
Categorie
Aantal
decl.
Aantal
cliënten
Kosten
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder*
114
28
109.651
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder*
< 10
< 10
1.653
Met verblijf: pleegzorg*
1.341
67
704.526
Met verblijf: gezinsgericht*
323
29
1.108.924
Met verblijf: gesloten plaatsing*
< 10
< 10
82.574
Met verblijf: overig residentieel*
486
52
1.241.485
Persoonlijke verzorging
18
< 10
4.132
Dagbehandeling
883
78
564.862
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
119
13
889.211
Jeugdhulp ambulant
5.580
628
2.100.240
Jeugdhulp crisis
30
17
46.754
Jeugdreclassering
196
24
99.968
Jeugdbescherming
1.341
117
664.974
Activiteiten in het preventief justitieel kader
46
< 10
49.671
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
< 10
< 10
3.888
Jeugd-ggz
4.176
580
2.035.112
Landelijk ingekochte zorg
21
< 10
59.815
Totaal
14.689
1.652
9.767.440

* - text waarom ze een sterretje hebben.


Jeugd stapeling per soort zorg.


   
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
Met verblijf: pleegzorg
Met verblijf: gezinsgericht
Met verblijf: gesloten plaatsing
Met verblijf: overig residentieel
Persoonlijke verzorging
Dagbehandeling
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
Jeugdhulp ambulant
Jeugdhulp crisis
Jeugdreclassering
Jeugdbescherming
Activiteiten in het preventief justitieel kader
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Jeugd-ggz
Landelijk ingekochte zorg
   
32
33
35
36
37
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
54
55
32
ZONDER VERBLIJF: AMBULANTE JEUGDHULP OP LOCATIE VAN DE AANBIEDER
28
-
1
1
-
2
-
7
1
6
1
-
3
-
-
4
1
33
ZONDER VERBLIJF: DAGHULP OP LOCATIE VAN DE AANBIEDER
-
2
-
-
-
-
-
1
-
2
-
-
-
-
-
1
-
35
MET VERBLIJF: PLEEGZORG
1
-
67
-
-
5
-
5
-
23
1
-
37
1
-
8
-
36
MET VERBLIJF: GEZINSGERICHT
1
-
-
29
-
5
-
2
1
21
2
1
17
-
-
13
1
37
MET VERBLIJF: GESLOTEN PLAATSING
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
MET VERBLIJF: OVERIG RESIDENTIEEL
2
-
5
5
-
52
-
13
4
23
1
2
12
-
-
22
-
40
PERSOONLIJKE VERZORGING
-
-
-
-
-
-
2
1
-
2
-
-
-
-
-
2
-
41
DAGBEHANDELING
7
1
5
2
-
13
1
78
2
42
1
-
8
2
-
35
-
43
JEUGDHULP VERBLIJF (INCL. BEH.)
1
-
-
1
-
4
-
2
13
6
1
-
3
1
-
7
-
45
JEUGDHULP AMBULANT
6
2
23
21
-
23
2
42
6
628
8
6
46
2
1
144
1
46
JEUGDHULP CRISIS
1
-
1
2
-
1
-
1
1
8
17
-
1
1
-
5
-
47
JEUGDRECLASSERING
-
-
-
1
-
2
-
-
-
6
-
24
1
-
-
3
-
48
JEUGDBESCHERMING
3
-
37
17
-
12
-
8
3
46
1
1
117
3
1
26
1
49
ACTIVITEITEN IN HET PREVENTIEF JUSTITIEEL KADER
-
-
1
-
-
-
-
2
1
2
1
-
3
9
-
3
-
50
MAATWERKARRANGEMENTEN JEUGDWET
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
1
-
-
54
JEUGD-GGZ
4
1
8
13
-
22
2
35
7
144
5
3
26
3
-
580
2
55
LANDELIJK INGEKOCHTE ZORG
1
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
2
4