Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.

JEUGD VERGELIJKINGEN


JEUGD begroting & realisatie


In onderstaande tabel zijn de begrote en werkelijke kosten per onderdeel weergegeven volgens MRAP.


Begroot   Kosten   Resultaat
Onderdelen 2018 2017 2016   2018 2017 2016   2018 2017 2016
PGB 1.005.499 907.499 1.005.490   216.511 95.483 535.109   788.988 812.016 470.381
Zorg in Natura 8.204.396 7.681.763 6.524.900   11.497.353 9.203.274 8.347.440   -3.292.957 -1.521.511 -1.822.540
TOTAAL 9.209.895 8.589.262 7.530.390   11.713.864 9.298.757 8.882.549   -2.503.969 -709.495 -1.352.159

ZIN Zorg in natura

2018

2017

2016

Aantal cliënten

1210x

x

x

Aantal declaraties
14.689 x
0 x
0 x
Gemaakte kosten
9.767.440
0
0
In 2018 zijn voor voorgaande jaren de volgende kosten gemaakt:
3.732.087
582.029
In 2017 zijn voor voorgaande jaren de volgende kosten gemaakt:
0

Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente


(2018) - Cliënten
1115 x Binnen de gemeente = 92 %
95 x Buiten de gemeente = 8 %
(2018) - Kosten

(2017) - Cliënten
x Binnen de gemeente
x Buiten de gemeente
(2017) - Kosten

(2016) - Cliënten
x Binnen de gemeente
x Buiten de gemeente
(2017) - Kosten

Aantallen & Kosten per categorie


  • AANTALLEN :
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • KOSTEN :
  • 2018
  • 2017
  • 2016
 
(2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
 
 
 
(2015) Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
 
 
 
(2015) Met verblijf: pleegzorg
 
 
 
(2015) Met verblijf: gezinsgericht
 
 
 
(2015) Met verblijf: gesloten plaatsing
 
 
 
(2015) Met verblijf: overig residentieel
 
 
 
Persoonlijke verzorging
 
 
 
Dagbehandeling
 
 
 
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
 
 
 
Jeugdhulp ambulant
 
 
 
Jeugdhulp crisis
 
 
 
Jeugdreclassering
 
 
 
Jeugdbescherming
 
 
 
Activiteiten in het preventief justitieel kader
 
 
 
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
 
 
 
Jeugd-ggz
 
 
 
Landelijk ingekochte zorg
 
 

Aantallen en kosten per buurt

(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2016) - Cliënten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten
(2016) - Kosten

PGB Persoonsgebonden budget

2018

2017

2016

Aantal cliënten

49x

x

x

Aantal declaraties
49 x
0 x
0 x
Gemaakte kosten
207.955
0
0